Uczniowie spoza UE

 

Przystępujesz do kursów na takich samych zasadach co uczniowie z UE

 

Dodatkowe wymagania:

  • wiza zezwalająca na pobyt w Polsce na czas trwania szkolenia,
  • zgoda na szkolenie od Polskiego ULC na każdy moduł szkoleniowy

Zapewniamy merytoryczne i administracyjne wsparcie przy:

  • otrzymaniu wizy,
  • przygotowaniu niezbędnych dokumentów, w tym „invitation letter”,
  • zaświadczeniach dla ambasady
  • przygotowanie wniosku o wydanie zgody na szkolenie na obcokrajowch

Procedura wydawania zgód na szkolenia rozpoczyna się po otrzymaniu wizy i trwa do maksymalnie 2 miesięcy.

Zapytaj o szczegóły naszych usług w tym zakresie

EGZAMINY PAŃSTWOWE ZDAJESZ W POLSKIM URZĘDZIE LOTNICTWA CYWILNEGO LUB WYBRANYM PRZEZ CIEBIE DOWOLNYM KRAJU EASA