Uczniowie z UE

PPL(A) – szkolenie trwa od 2 do 6 miesięcy w zależności od dyspozycyjności kandydata

Jeżeli chcesz przystąpić do szkolenia, nic prostszego. Potrzebujesz tylko:

  • dowód osobisty/paszport EU,
  • przed rozpoczęciem zajęć praktycznych - orzeczenie lekarskie klasy 2, wydane zgodnie z wymogami PART-MED

 

CPL(A): - szkolenie trwa od miesiąca do trzech miesięcy w zależności od wybranych dodatkowych uprawnień.

w tym wypadku, musisz dodatkowo posiadać:

  • licencja PPL(A),
  • 150 godzin nalotu ogólnego, przed rozpoczęciem szkolenia, oraz
  • 200 godzin przed przystąpieniem do egzaminu końcowego
  • ukończone szkolenie teoretyczne ATPL(A)
  • zaliczone wewnętrzne szkolenie IR CPL Preparation course
  • orzeczenie lekarskie klasy 1, wydane zgodnie z wymogami PART-MED